ریلاگ

اقدامات جامعه‌محور نرم‌افزار آزادی

مرامنامه
نسخه ۱ - فروردین ۱۴۰۳

ریلاگ، مرام‌نامه‌ای حداقلی برای نظم بخشیدن به اقدامات جمعی جامعه‌محور نرم‌افزار آزادی است. یک مجموعهٔ ریلاگی دارای سندی بالادستی (مانند اساسنامه یا مرامنامه) است که بندهای‌های زیر را پوشش داده و جزئیات فرایندها را متناسب با نیاز خود تعریف می‌کند.

چرا ریلاگ؟

جنبش نرم‌افزار آزاد در ایران با تمام فراز و فرودهایش، بیش از دو دهه است که به پیش می‌رود. در این میان و فارغ از فعالیت‌های مستقل افراد، رویدادها نقش به‌سزایی در آموزش، فرهنگ‌سازی و جذب افراد جدید به این جنبش ایفا کرده‌اند. با این وجود و در سالیان اخیر، رویکردهایی در برگزاری برخی رویدادها حاکم بوده‌اند که دست‌یابی به چنین اهدافی را با چالش مواجه کرده‌اند. آسیب‌شناسی کاستی‌ها نیازمند کارهای به مراتب جدی‌تری است.

بسیاری از رویدادهای نرم‌افزار آزاد در این سال‌ها از سه چالش رنج می‌برده‌اند:

ریلاگ تلاشی است برای بازتعریف شرایط حداقلی برای پاسخ دادن به چالش‌های فوق. ریلاگ بر این باور است که بها دادن به فعالیت‌های مؤثر در راستای ارزش‌های جنبش نرم‌افزار آزاد، می‌تواند زمینهٔ مساعدتری برای شکل‌گیری جامعه‌ای پویا، خلاق، و پیش‌رو را فراهم آورد.